Huisartsenpraktijk Zonnehoed

Hartelijk welkom op de website van huisartsenpraktijk Zonnehoed. Onze diensten verlenen wij vanuit de praktijk aan de Plantageweg 3B, 3333GZ in Zwijndrecht.

De praktijk is gesloten van 15 juli tot en met 2 augustus 2024.
Kijk voor meer informatie bij waarneming.

Praktijkinformatie

> De praktijk is gevestigd aan de Plantageweg 3B, 3333GZ in Zwijndrecht.
> De praktijk is geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.
> Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen van 8.00 tot 12.00.
> Het spreekuur wordt elke werkdag gehouden. Echter dient u vooraf een afspraak te maken. U kunt hiervoor tijdens werkdagen telefonisch contact op nemen met de praktijk. U hoort dan een keuze menu. Bij het maken van de afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Dit om de aard en de ernst van uw klachten in te kunnen schatten.
> mevrouw Z. Göcmen, Huisarts is op maandag en dinsdag aanwezig.
> de heer B. Sönmezer, Huisarts is op woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig.
> Antoinette Zijderveld en Marika van der Linden zijn werkzaam als doktersassistente.
> Yvette Bakker is werkzaam als POH (praktijkondersteuner).
> Astrid van Hage is werkzaam als praktijk verpleegkundig manager.
> Zij zijn gespecialiseerd in patiënten met diabetes mellitus, COPD, ouderenzorg en risico op hart en vaatziekten.
> Huisartsenpraktijk Zonnehoed is gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

> De praktijk heeft elektronische inzage gerealiseerd. Zie voor meer informatie www.medmij.nl.

Het gebeurt helaas steeds vaker, dat patiënten niet verschijnen op een gemaakte afspraak bij de huisarts of de praktijkondersteuner. Dat is erg vervelend want de tijd die de arts heeft ingeruimd had gebruikt kunnen worden voor een afspraak van een andere patiënt. Daarnaast is het zo, dat wij de kosten van het consult niet in rekening kunnen brengen bij uw zorgverzekeraar.
Om het fenomeen van “niet-verschijnen” en de hierdoor voor ons stijgende kosten terug te dringen zien wij ons helaas genoodzaakt de kosten van het niet-verschijnen, het z.g. no-show-consult, bij u in rekening te brengen.

De kosten hiervan bedragen:
A) Een enkel consult: € 15,-
B) Een dubbel consult: € 30,-

Dit geldt zowel voor een consult bij de arts alsook bij de praktijkondersteuner en doktersassistente.

Wanneer brengen wij de kosten bij u in rekening:
A) U heeft een afspraak gemaakt en komt niet opdagen.
B) U heeft een afspraak gemaakt en belt deze binnen 12 uur vóór de afspraak af, tenzij u een plausibele verklaring heeft. (b.v. een onverwachte gebeurtenis waardoor u verhinderd bent)

Uiteraard hopen wij, dat u uw medewerking wilt verlenen dit fenomeen zoveel mogelijk terug te dringen, zodat de schaarse capaciteit zo optimaal ingezet kan worden.

Visites

Wanneer blijkt dat het, om gezondheidsredenen niet mogelijk is om de praktijk te bezoeken kan de huisarts u thuis bezoeken. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de praktijk. Als u belt hoort u een keuze menu. Bij het aanvragen van het huisbezoek zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Dit om de spoedeisendheid van uw klachten en de noodzaak voor een huisbezoek in te kunnen schatten.

Spoed

Wanneer u zich bevind in een levensbedreigende situatie belt u dan 112. Bij overige spoedeisende klachten kunt u contact opnemen met onze praktijk, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. Er volgt een keuze menu. Kiest u hier voor keuze 1. Als u belt wordt u gevraagd naar de reden van uw contact. Dit is om de spoedeisendheid van uw klachten in te schatten. Buiten de reguliere werktijden kunt u bellen, voor spoedeisende klachten, met de huisartsenpost. Telefoonnummer: 078 – 20 200 20.

Herhaalrecepten

Let op! Het gaat hier om medicatie die u chronisch gebruikt! Indien u meerdere medicijnen wilt bestellen kunt u dit gelijk doen bij medicijn en dosering 1, 2 en 3. Mocht u minder medicijnen willen bestellen kunt u de overige velden leeg laten.

Op dit moment zijn we helaas gesloten. Zodra we weer open zijn kunt u weer recepten aanvragen.

Inschrijvingen

Op dit moment is huisartsenpraktijk Zonnehoed gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

Klachtenprocedure

U kunt ons klachtenformulier via deze pagina online versturen naar de praktijkmanager.

Contact

Op dit moment zijn we helaas gesloten. Zodra we weer open zijn kunt u weer contact opnemen met de praktijk via mail..

Waarneming

De praktijk is gesloten van 15 juli tot en met 2 augustus 2024.
Overdag tijdens werkdagen gaat de waarneming, uitsluitend bij spoed, volgens de eerste letters van uw achternaam.
Na 17.00 uur tot 8.00 uur, het gehele weekend en op reguliere feestdagen dient u contact op te nemen met de huisartsenpost (tel 078 - 20 200 20).

Waarneming
Letterindeling Huisarts Contactgegevens
A t/m H Dr. Chtatou tel: 078-6104075
I t/m P Dr. vd Walle tel: 078-6202777
Q t/m Z Dr. Imik tel: 078-6202777